מבנה מבחן GRE

הבחינה כוללת בסך הכול ארבעה פרקים כמותיים ומילוליים. שניים מהם לא נכללים בציון הסופי, אלא משמשים לצרכים סטטיסטיים ומחקריים. מכיוון שאין לכם דרך לדעת אילו מהפרקים קובעים ואילו לא, התייחסו לכל הפרקים ברצינות שווה.

הגרסה הממוחשבת (Computer Based):

פרק הכתיבה: מופיע תמיד בתחילת המבחן וכולל שתי מטלות כתיבה:

כתיבת חיבור קצר על סמך נושא אחד מתוך שני נושאים לבחירתכם- 45 דקות.

כתיבת טיעון על סמך נושא שמוצג בפניכם- 30 דקות זמן.

פרק מילולי: כולל 30 שאלות לפתירתן מוקצבות לכם 30 דקות.

פרק כמותי: כולל 28 שאלות לפתירתן מוקצבות לכם 45 דקות.

הבחינה כוללת בסך הכול ארבעה פרקים כמותיים ומילוליים. שניים מהם לא נכללים בציון הסופי, אלא משמשים לצרכים סטטיסטיים ומחקריים. מכיוון שאין לכם דרך לדעת אילו מהפרקים קובעים ואילו לא, התייחסו לכל הפרקים ברצינות שווה.

הגרסה הממוחשבת של ה-GRE הינה אדפטיבית: רמת הקושי של השאלות מתאימה עצמה לרמתו של הנבחן. כלומר, אם עניתם נכונה על שאלה, השאלה הבאה תהיה קשה יותר. אם עניתם תשובה שגויה, השאלה הבאה תהיה קלה יותר. לשאלה הראשונה בכל פרק נודעת חשיבות רבה: שאלה זו ניתנת ברמת קושי בינונית, והשאלה השנייה נקבעת לפי התשובה שלכם לשאלה הראשונה.

הגרסה הכתובה (Paper Based):

פרקי הכתיבה זהים במתכונתם ובאורכם לגרסה הממוחשבת.

שני פרקים מילוליים: 38 שאלות בכל פרק ו-30 דקות זמן לפתירת כל אחד.

שני פרקים כמותיים: 30 שאלות בכל פרק ו-30 דקות זמן לכל אחד מהם.

פרק משתנה (מילולי או כמותי) נוסף שאינו נכלל בחישוב הציון הסופי.

הגרסה הכתובה אינה אדפטיבית, וציוני הנבחנים בגרסאות שונות משוקללים כך שיהיו על אותו סולם.

לקריאה נוספת על מבחן GRE

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם

Skip to content