תוצאות מבחן GMAT

הציון הסופי בבחינת ה-GMAT מורכב משקלול של כמה גורמים:

  • מספר השאלות עליהן עניתם
  • מספר התשובות הנכונות שלכם
  • באיזו מהירות עניתם על השאלות

סקלת הציונים: בפרקים המילולי והכמותי הציונים נעים בין 0-60 בכל פרק.

אחוז הנבחנים שמוציאים מתחת ל-9 ומעל ל-44 בפרק המילולי, או מתחת ל-7 ומעל ל-50 בפרק הכמותי הוא נמוך מאוד.

ציוני הפרקים ניתנים בנפרד וכן משוקללים לציון כולל שנע בין 200-800. כ-65% מהנבחנים מוציאים בין 400-600 .

ציון פרק הכתיבה: ניתן בנפרד ואינו משפיע על ציוני הפרקים האחרים. קביעת הציון לכתיבה נעשית כך:

כל מטלת כתיבה מועברת לשתי מערכות בדיקה ממוחשבות שמסוגלות להעריך מבנים לשוניים ואוצר מילים, ובסוף ניתן לה ציון בטווח בין 0-6, במרווחים של חצי נקודה. ציוני שני הקטעים משוקללים לציון כולל אחד על אותה סקלה.

ציונים לא רשמיים לחלקים הכמותי והמילולי מופיעים על המחשב מייד כשאתם מסיימים את הבחינה. הציונים הרשמיים מופיעים באתר או נשלחים אליכם הביתה תוך מספר שבועות מיום הבחינה עצמה. GMAT תקפה לחמש שנים, וניתן להיבחן בה בכל העולם, כולל בארץ.

GMAT למועמדים למינהל עסקים בארץ: בתי הספר למינהל עסקים בארץ דורשים מהמועמדים שלהם להיבחן רק בחלק הכמותי של ה- GMAT

לקריאה נוספת על מבחן GMAT

העתיד שלך מתחיל כאן!

השאר פרטים לקביעת פגישת ייעוץ חינם

Skip to content